موقعیت:

هنوز نشست و برخواست و طرز صحبت کردن و لبخند زدن احمد بر سر دسترخوان و رفتار محبت‌آمیز او با خانواده را هرشب در رؤیا می‌بینم و هنگامی که از خواب بیدار می‌شوم و به خود می‌آیم، فریاد می‌کشم.

احمد محصل دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه کابل بود و همراه با خانواده‌اش در کابل زندگی می‌کرد. مادر او می‌گوید، از هنگامی که به افغانستان آمدیم احمد همیشه به فکر ترک کردن این کشور بود تا بتواند زندگی بهتری در خارج از افغانستان برای خود دست‌وپا کند.

مادر احمد می‌گوید پسرش همیشه گفت: «پدر من یک کارگر معمولی است و همواره کارهای شاقه انجام می‌دهد که خوراک، پوشاک و سوختت زمستان را برای خانواده‌ تأمین کند.»

مادر احمد روزی را خوب به‌یاد دارد که پسرش پیشش آمد و گفت: «مادر جان! زندگی این‌جا بسیار مشکل است، شما و پدرم روزبه‌روز پیر و زمینگیر می‌شوید و حداقل در آخر که زندگی راحتی داشته باشید. پدرم تا به‌ کی باید کارهای طاقت فرسا انجام دهد. من می‌خواهم خواهرانم نیز زندگی خوبی داشته باشند و از تمام امکانات زندگی برخوردار شوند، اما اینجا ما هیچ کاری انجام داده نمی‌توانیم. اگر من خارج بروم، می‌توانم کار خوبی پیدا کنم و مصارف شما را بپردازم که راحت‌تر زندگی کنید.»

احمد با دوستانش همیشه در تماس است و از طریق آن‌ها با قاچاقبری آشنا می‌شود که دوستانش را به کشورهای جرمنی، اتریش و سویدن رسانده است.

احمد پولی که دارد را جمع کرده و راهی این سفر می‌شود.

مادر احمد می‌گوید: «همیشه برایش می‌گفتم که راه‌قاچاقی خطر دارد، زیاد مه نمی‌فامیدم و ای گپای مه او را قناعت نمی‌داد.» مادر احمد اشک چشمانش را با گوش چادر سفیدش پاک می‌کند و ادامه می‌دهد: «احمد همیشه می‌گفت، از ده‌ـ‌یازده سال گذشته تا به‌حال، هیچ‌چیزی در ای کشور تغییر نکده است مادر جان! ما هنوز برق نداریم و اکثر شب‌ها در تاریکی سر می‌کنیم و عمر خوده تا کی با نور شمع تباه کنیم!» احمد همیشه از امنیت گله می‌کرد و می‌گفت: «مادر جان! می‌بینی که اوضاع امنیتی کشور هم که خوب نیست و روزبه‌روز بدتر می‌شود. از طرف دیگر ای بیکاری ره ببین، مردم بی‌کار را خو د چوک‌ها می‌بینید؛ مثل این‌ها هزاران نفر بیکار است و ما که فارغ شویم هم امی‌رقم بیکار می‌مانیم.»

احمد خیلی اصرار کرد تا رضایت مادرش را حاصل کند. پس از آن که مادرش به‌نحوی رضایت داد با خوشحالی گفت: «من امشب در این مورد همراه پدرم صحبت می‌کنم.»#LeavingAfghanistan 2-01

بعد از ظهر تمام بی‌صبرانه منتظر ماند تا پدرش از کار بیاید. هنگامی که پدرش به خانه رسید، احمد خودش برای پدرش چای بُرد. احمد سر صجبت را با این جمله باز کرد. «پدر جان، من امروز تصمیم نهایی‌ام را گرفتم و انشاالله تاچند روز دیگر می‌خواهم بروم.»

پدرش با عصبانیت جواب داد: «دیوانه شدی؟ کجا می‌خواهی بروی؟ دیگرا از گرسنگی مرده‌اند؟ پول از کجا می‌کنی که میری؟»

احمد این جملات را زیاد شنیده بود و گفت پولش را هماهنگی کرده است.

مادر احمد که شاهد این مشاجره بود آرام آرام می‌گریست. او همراه با شوهرش در این مورد صحبت کرد. مادر احمد گفت: «من و تو عمر خوده خوردیم و این آرزوی ما است که فرزندانمان خوشحال باشند و زندگی خوب داشته باشند. تصمیم خوده خو گرفته، دعا کو که به‌خیر برسد. احمد بچه هوشیار است وقتی که به‌خیر خارج رسید، ما و شما را هم از ای غم نجات میته.»

اما پدر احمد با شنیدن گفته‎های مادرش هنوز راضی نشده بود. او گفت: «راه خراب است، اگر کدام اتفاق بدی برایش بیافتد، باز چه خاک برسر ما باد کنیم؟

اما مادر احمد اصرار داشت و به گفته هایش پافشاری می‌کرد.

مادر احمد هنوز اصرار داشت که پدرش برای او دعای خیر داشته باشد. مادر احمد گفت: «من از روزی می‌ترسم که او از من وتو شکایت کند که چرا مانع پیشرفت او در زندگی شدیم و او را از تصمیمش منصرف کرده از او حمایت نکردیم.»

اینگار در دل والدین احمد طوفانی برپا بود و دلهرۀ زیادی داشتند. آنها احمد را صدا زدند تا در مورد تصمیم گرفته شده‌اش، بیشتر صحبت کنند.

احمد رودرروی والدینش نشست و گفت پدر جان سرنوشت انسان‌ها را خداوند(ج) رقم می‌زند و تنها او می‌داند که برای من چه اتفاقی خواهد افتاد. من می‌دانم که این راه پر خطر است و من این ریسک بزرگ را می‌خواهم بر عهده بگیرم و پس آن برمی‌آیم. من به اندازۀ کافی توانایی این کار را دارم حالا برای خودم مردی شدم.

پدر و مادر او کوشش داشتند که او را از این تصمیم منصرف کنند، اما نشد که نشد.

در ظرف یک‌ماه احمد تمام تلاش خود را برای آمادگی این سفر انجام داد. دو پسر کاکای احمد نیز با او قصد سفر داشتند.

بالاخره روز وداع فرا رسید مادر احمد پسرش را محکم در بغل فشرد و اشک از چشمانش سرازیر می‌شد و چشمان پسرش را بوسید. در حالیکه با چشمان اشک آلود او را به امید خدا سپرد گفت: «پسرم توا را به خدا می‌سپارم نمی‌دانم دوباره کی همدیگر را ببینیم. به‌خیر به مقصدت برسی.

زمانی که احمد از در بیرون شد و چند قدمی برداشت مادرش ظرف آبی را پشت سرش انداخت و آرزو کرد که زود به مقصدت بررسی و بازگردی!

وقتیکه احمد به تهران رسید به خانه تلفون کرد و اطلاع داد که فردا به مقصد ترکیه اینجا را ترک خواهم کرد و از آنجا به یونان و از یونان به آلمان خواهم رفت.

مادرش گفت از آن روز به بعد از احمد خبری نیامد. ما به کاکاهای احمد به تماس بودیم تا شاید خبری از فرزندان‌شان به آنها رسیده باشد، اما هیچ‌کس خبری نداشت. بعد از چهل روز برادر شوهرم به او تلفون کرد که هرچه زودتر خود را به خانه‌شان برساند، زیرا مادرش سخت مریض است و شوهرم به این بهانه خانه را ترک کرد. اما حقیقت چیز دیگری بود. وقتی شوهرم به خانۀ برادرش رسید دید برادرزاده‌هایش از سفر آمده‌اند، ولی احمد در بین آنها نیست. او سراسیمه شد و پرسید پسرم کجاست؟ پدر احمد پرسید: احمد به جرمنی رسیده؟ شما چرا با او نرفتید؟ چرا برگشتید؟

ناگهان یکی از برادرزاده‌ها گلون بغض کرده‌اش پاره می‌شود و می‌گوید: کاکا جان، پسرکاکایم عمر خود را به شما داد و احمد دیگر بین ما نیست! پدر احمد، با شنیدن این جمله زنده خشکش زده بود.

پس از لحظه‌ای که به حال آمد، پرسید اتفاق چگونه رخ داده است.

یکی از برادرزاده‌ها که شاهد صحنه بود، توضیح داد: کاکا! ما در کشتی سفر می‌کردیم که برای ۵۰ نفر ساخته شده بود، اما قاچاقبران ۱۰۰ نفر را در آن جابه‌جا کرده بودند. قاچاقبران چند واسکت آب‌بازی را برای مسافران آورد که تعداد آن به مسافران کفایت نمی‌کرد. همه کوشش می‌کردند تا یکی از واسکت‌ها را به دست آورند. ما خوشبخت بودیم که توانستیم واسکت را به دست آوریم، ولی بعدها متوجه شدیم که نیروهای بحری ترکیه مارا گرفتار کردند و قاچاقبر که همرای ما در کشتی یک‌جا سفر می‌کرد می‌خواست کشتی را در آب غرق کند تا از نیروهای ترکیه نجات یابد. همه ما فریاد می‌زدیم که این‌کار را نکند، بعضی‌ها به بحر افتادند، ما واسکت‌های آب‌بازی خویش را به تن کرده شنا کنان به روی آب در حرکت شدیم. احمد همچنان با ما بود ولی دو مسافر دیگر که واسکت نداشتند احمد را محکم گرفته بودند و می‌خواستند با وی خود را به ساحل برساند، پسان که متوجه شدیم، این دونفر متأسفانه احمد را با خود به ته بحر برده‌بودند.

مأموران ترکی که گروه نجات نیز با آن‌ها بودند پیش ما آمدند. آنها کسانی که زنده بودند را نجات دادند و ما را به ساحلی انتقال دادند که دوشبانه‌روز در آنجا دریک کمپ مهاجران معطل شدیم. نیروهای ترکی گفتند که آنها اجساد را به کابل فرستاده و تسلیم دولت می‌کنند.

قاچاقبر توسط نیروهای ترکی بازداشت شد و ما دوباره از طریق هواپیما به کابل فرستاده شدیم. همه ما از خود این سوال را می‌کردیم که چرا این راه را برای خارج شدن از افغانستان انتخاب کردیم. حیران بودیم چگونه به والدین احمد این خبر ناخوش را برسانیم. تا هنوز می‌توانم صداهای که در آن بحر بزرگ برای کمک خواستن بلند می‌شد را بشنوم. من کابوسی می‌بینم که در آن من مادر احمد را میبینم که گریه کنان می‌گوید؛ من هیچ‌گاه فکرش را کرده نمی‌توانستم که جنازه پسر جوانام را ببینم.

از زمانیکه رفته تا هنوز منتظر خبرهای از او هستم ولی حال او رفت و مارا برای همیش تنها گذاشت.

(۵۰)

«کسي که رفت، براي نيامدن مي‌رفت» مادر در فراق پسر جوانی که در آب‌های ترکیه غرق شد

درباره نویسنده
-