خانواده‌های 31 مسافر ربوده شده: ما نیز شهروند این کشور هستیم

شماری از فعالان مدنی، شهروندان و خانواده‌های 31 مسافر ربوده شده، با تجمع در پارک زرنگار کابل، خیمۀ دادخواهی برپا کردند. آن‌ها برای ایجاد فشارهای بیشتر بر دولت اقدام به این فعالیت مدنی کرده و از دولت می‌خواهند که این قضیه را به‌گونۀ جدی پیگیری کرده و تمامی ربوده‌شدگان را سالم به خانه باز گرداند. خانواده‌های این اسیران هشدار می‌دهند تا زمانی که این ربوده‌شدگان کاملاً آزاد نشوند، دست از تحصن برنخواهند کشید. عکاس: ایوان فلورس

بایسکل‌رانی حق ما است

چندی بدین سو شاهد مسابقات دختران بایسکل‌ران هستیم که تعدادی اندکی آن‌ها در شهرها و سرک‌های عمومی بی‌تفاوت در برابر تمامی چالش‌ها، برابر با مردان رکاب می‌زنند و به جلو می‌روند. از کابل گرفته تا بامیان، گروه‌های کوچکی با این هدف تشکیل شده‌اند؛ اما آرزوهای بزرگی در سر دارند. بامیان یکی از ولایت‌های امن برای بانوان است که زمینۀ انجام این فعالیت‌ها را بیشتر فراهم کرده و بانوان در این ولایت توانسته پیشرفت‌های بهتری داشته باشند.

کریکت افغانستان

تیم ملی افغانستان که برای نخستین بار به جام جهانی کرکت راه‌یافته است، به تازگی برای اشتراک در این رقابت‌ها، وارد استرالیا شده است. رییس‌جمهور غنی، قبل از سفر اعضای تیم ملی با آن‌ها دیدار کرد و رییس‌اجرایی نیز برای بدرقۀ تیم ملی به میدان هوایی رفت.

تجمع مردم برای عبور لین برق توتاپ از مسیر بامیان

هزاران تظاهرکننده در روز دوشنبه به خیابان‌های کابل و بامیان آمدند و خواستار عبور لین برق توتاپ از مسیر بامیان هستند. دولت چندین سرک منتهی به قصر ریاست جمهوری را با کانتینرهای بزرگ در نقاط مختلف شهر بسته که باعث فلج شدن شهر شد. این تظاهرات صلح‌آمیز با سخنان رهبران که خواسته‌های خود را در مورد تغییر مسیر توتاپ به بامیان را بیان کردند، در اواسط چاشت به پایان رسید. خبرنگار شهروندی پیوندگاه، فاطمه فیضی این تظاهرات مدنی را در عکس‌های زیر به تصویر کشیده است.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>