موقعیت:
توسط

پیوندگاه که پلت‌فارم شهروندان خبرنگاری دفتر امپشن افغانستان است، در بهار امسال مسابقۀ عکاسی نوروزی را با عناوین مختلف راه‌اندازی کرد. هدف از راه‌اندازی این مسابقات، تشویق شهروندان خبرنگار برای مستندسازی لحظه‌های از برگزاری مراسم جشن نوروز، جشن دهقان و آغاز سال آموزشی جدید و شوروشوق کودکان بود.

Winners_Lead_Story

در این مسابقه ۲۵ عکاس که ظرفیت پذیرش مسابقۀ پیوندگاه بود شرکت کردند که از این میان، هیئت داوران این مسابقه دو عکاس را شایسته مقام‌ برتر و یک عکاس را حایز جایزۀ ویژه این مسابقات شناختند و معرفی کردند.

این مسابقه در دو کتگوری و با دو عنوان، بزرگداشت و تجلیل از روز نوروز و آغاز سال آموزشی جدید برگزار شده بود. این عکس‌ها در رسانه‌های اجتماعی به رأی‌گیری عمومی گذاشته شدند که در مجموع در حدود ۵۰۰ رأی مثبت گرفتند.

در سوی دیگر، دیدگاه و نظریات هیئت داوران مسابقۀ نیز در گزینش این عکس‌ها شرط بود. این عکس‌ها توسط هیئت داوران نظر به معیارهای مسابقه عکاسی بررسی شد که سرانجام ۳ اثر به حیث برندۀ مسابقه اعلام شدند.

Ishaq-Anis-18-votes

اسحاق انیس از کابل، برندۀ کتگوری جشن نوروز و عبدالغفار نظری از هرات، برندۀ کتگوی آغاز سال آموزشی جدید شناخته شدند.

انیس در مراسم تحویل‌گیری جوایزش از پیوندگاه ضمن تشکر از برگزار کنندگان مسابقه گفت، این مسابقات فرصت خوبی برای عکاسان مبتدی است و پس از این به عنوان شهروند فعال، با پیوندگاه همکاری خواهم کرد.

tahmina-saleemSpecial-Award

او افزود: «این قسم مسابقه‌ها سبب می‌شود تا ما مهارت‌های عکاسی را بیشتر بیاموزم.» جایزۀ ویژۀ به تهمینه سلیم، دیگر شرکت کنندۀ این مسابقه اهدا شد. او گفت: «این مسابقه برای من بهترین تجربه بود. از این به بعد پیوندگاه را به حیث پلت‌فارم نمایش عکس‌ها و داستان‌هایم استفاده خواهم کرد.»

مسابقۀ عکاسی پیوندگاه همزمان با شروع ویب‌سایت پیوندگاه جدید، برای تشویق کاربران و خوانندگان و اشتراک داستان‌ها و عکس‌های‌شان با موضوعات مختلف از سراسر افغانستان راه‌اندازی شد.

یک بخش از ویب‌سایت به عکس‌های داستانی اختصاص داده شده است که توسط شهروندان خبرنگار از سراسر افغانستان فرستاده می‌شوند.

Abdul-Ghafar-Nazari-1-vote

شما نیز می‌توانید عکس‌های تان را به پیوندگاه از طریق www.Paiwandgah.afیا (salaam@paiwandgah.af). بفرستید. شما داستان‌های خود را از طریق پیامک یا بااستفاده از این شماره ۰۷۹۳۱۲۹۱۲۹ به ما بفرستید. به این شماره زنگ بزنید و پیام و گزارش‌تان را بدون کدام هزینۀ ثبت کنید.

(۲۱)

این‌هم برندگان مسابقۀ عکاسی پیوندگاه

درباره نویسنده
-